ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

+30 210 4122260 (Διεύθυνση)

+30 210 4122057 (Υποδιεύθυνση)

φαξ: +30 210 4114050

Σωτήρος Διός 17

Τ.Κ.: 185 35

Πειραιάς

gympeiri@sch.gr

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 14:30

School Fees

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

Primary School

Movum elementum pulvinar detos morbi a dosis retrum gravida.

  • 8 am – 12 Noon Care
  • 3 Meals a Day
  • 2 Educators
  • Arts Classes
  • Arts Classes

Middle School

Movum elementum pulvinar detos morbi a dosis retrum gravida.

  • 8 am – 12 Noon Care
  • 3 Meals a Day
  • 3 Educators
  • Arts Classes
  • Technics Classes