Home
Πειραματικό Γυμνάσιο Ιωνιδείου Πειραιά
Αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017. PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2016 10:05

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών, για την εισαγωγή τους στα ΠΠΣ έχει ανοίξει και λειτουργεί στο σύνδεσμο  https://www.iep.edu.gr/pps/ καθώς επίσης  και από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.  (http://depps.minedu.gov.gr).

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2016 10:08
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2016 11:49

ΘΕΜΑ:  Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα  Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στο  αριθμ.  847/30-03-2016  Φ.Ε.Κ.(τ.  Β΄)  έχει  δημοσιευθεί  η  με αρ.πρωτ.47381/Δ6/21-03-2016  υπουργική  απόφαση (ΑΔΑ:ΩΩΛΗ4653ΠΣ-20Θ),  με  θέμα  «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017».

Η     ως     άνω     απόφαση     έχει     αναρτηθεί     και     στην     ιστοσελίδα     της     Δ.Ε.Π.Π.Σ.  (http://depps.minedu.gov.gr).

Ειδικότερα, στην υπουργική  απόφαση αναφέρονται τα εξής:

1. Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-2017 θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016.

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας:

  •  Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.


2. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ (http://depps.minedu.gov.gr/) από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016. Συγκεκριμένα, εισέρχονται στο σύστημα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον, τυπώνουν το δελτίο εξεταζόμενου από το σύστημα.

  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με το δελτίο εξεταζόμενου που έχουν εκτυπώσει από το σύστημα και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

3. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με τη λήξη των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 25 Μαΐου 2016, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωση του.

4. Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 9 Μαΐου έως και 13 Μαΐου 2016.

5. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2016 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. Οι προδιαγραφές των θεμάτων, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τη συνολική εξέταση σε κάθε αντικείμενο θα αναρτηθούν το αργότερο έως την 11η Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ.

Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

6. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016−17 θα γίνει με εξετάσεις, με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του σχολείου (άρθρο 44 και 6 N. 3966/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 και 3 N.3966/2011−Φ.Ε.Κ. 118 Α΄, ως ισχύουν), κατά το διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου, ή όταν προκύπτουν τα κενά.

7. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πρότυπο Λύκειο, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Απρίλιος 2016 10:17
 
Γνωριμία με τους δημιουργούς του Κινηματογράφου PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 00:00

Σας προκαλούμε στην Ημερίδα με θέμα: "Η Μεγάλη Οθόνη στη Σχολική Αίθουσα - Γνωριμία με τους Δημιουργούς του Κινηματογράφου" που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Μαΐου 2016, 12:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Hmerida-H-Megali-Othoni

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάρτιος 2016 12:22
 
Τα πάντα για την εισαγωγή στα Πρότυπα PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 07 Μάρτιος 2016 00:00

Συνημμένα θα βρείτε έγγραφο με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

pdf-iconΤα πάντα για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία (2016-17)

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016 15:12
 
Επιτυχόντες Διαγωνισμών Ευκλείδη και Αστρονομίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 07 Μάρτιος 2016 00:00

Συνημμένα θα βρείτε τις λίστες με τους επιτυχόντες μαθητές μας, στους διαγωνισμούς:

  • «ΕΥΔΟΞΟΣ» & «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» του 21ου διαγωνισμού της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και
  • 76ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

pdf-icon21ος Διαγωνισμός Εταιρίας Αστρονομίας

pdf-icon76ος Διαγωνισμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 12 Απρίλιος 2016 09:14
 
«ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 1 από 15
????? 2016 ??????? 2016
Κυ Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Who's Online

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους